B.S. Ingemann: Morgen- og Aftensange. Flensteds Forlag, Odense, 1945.