• Bo Petersen – bop@mail.dk
  • Erling Bonnesen – Erling.Bonnesen@ft.dk 
  • Margit Larsen
  • Hans Møller
  • Solveig Brunholm – solbrunholm@garion.dk
  • Poul Erik Borg –  PoulErikBorg@os.dk
  • Arne Brunholm – arnebrunholm@gmail.com
  • Jens Erik Aagaard – aagaardjenserik@mail.com
  • Carsten Meng – mengcarsten@live.dk
  •