Lindberg-Samlingerne har siden 2016 været en del af Broby Lokalhistoriske Forening.

Som medlem af Broby Lokalhistoriske Forening støtter man hele det lokalhistoriske arbejde i Broby-området.

Foreningens medlemmer modtager årsskriftet: BROBY LOKALHISTORIE med artikler om Broby områdets historie. Desuden arrangerer foreningen foredrag, filmfremvisning og udflugter foruden den årlige udstilling af Lindberg-Samlingerne.

Alle med interesse for foreningens arbejde kan blive medlem.

Årligt kontingent: kr. 150,- pr. person –  husstand kr. 200,-.

Betalingsanvisning: Foreningens konto i

Sparekassen Fyn:  Reg. nr.  0828  Kontonr.  8045631894

Ved indbetaling anfør venligst:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnr. og  by
  • og meget gerne E-mail